Kéo để xoay°
Chọn 1 bộ phận của ghế để thay đổi màu

 Kéo chuột  để xoay ghế.  Lăn chuột  để phóng to/thu nhỏ

Chọn màu để xem