]

Bảng giá 3D Tour và khoản mua thêm

Small
3D Tour

Card image cap
1,600,000VND

< 100 m2

Bao gồm:
 • 1 năm hosting
 • Nhúng 3D tour vào website của bạn
 • Video 360 bên ngoài
 • Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality): Giúp người xem tương tác trực tiếp bằng việc sử dụng kính thực tế ảo
 • Lựa chọn che giấu hoặc hiển thị nhãn hiệu của công ty bạn
 • Slideshow Highlight: Lối tắt bằng hình ảnh giúp bạn dịch chuyển ngay đến vị trí tương ứng trong 3D tour
 • Video tổng quan
 • Mua thêm:
 • 10 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 700,000 VND
 • 25 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 1,500,000 VND
 • 10 nhãn thông tin vị trí trong 3D tour với chỉ 400,000 VND
 • 1 ảnh 360 với chỉ 50,000 VND

Medium
3D Tour

Card image cap
16,000VND/m2

100 m2 - 400 m2

Bao gồm:
 • 1 năm hosting
 • Nhúng 3D tour vào website của bạn
 • Video 360 bên ngoài
 • Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality): Giúp người xem tương tác trực tiếp bằng việc sử dụng kính thực tế ảo
 • Lựa chọn che giấu hoặc hiển thị nhãn hiệu của công ty bạn
 • Slideshow Highlight: Lối tắt bằng hình ảnh giúp bạn dịch chuyển ngay đến vị trí tương ứng trong 3D tour
 • Video tổng quan
 • Mua thêm:
 • 10 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 700,000 VND
 • 25 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 1,500,000 VND
 • 50 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 2,500,000 VND
 • 10 nhãn thông tin vị trí trong 3D tour với chỉ 400,000 VND
 • 1 ảnh 360 với chỉ 50,000 VND

Large
3D Tour

Card image cap
14,000VND/m2

401 m2 - 1000 m2

Bao gồm:
 • 1 năm hosting
 • Nhúng 3D tour vào website của bạn
 • Video 360 bên ngoài
 • Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality): Giúp người xem tương tác trực tiếp bằng việc sử dụng kính thực tế ảo
 • Lựa chọn che giấu hoặc hiển thị nhãn hiệu của công ty bạn
 • Slideshow Highlight: Lối tắt bằng hình ảnh giúp bạn dịch chuyển ngay đến vị trí tương ứng trong 3D tour
 • Video tổng quan
 • Mua thêm:
 • 10 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 700,000 VND
 • 25 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 1,500,000 VND
 • 50 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 2,500,000 VND
 • 10 nhãn thông tin vị trí trong 3D tour với chỉ 400,000 VND
 • 1 ảnh 360 với chỉ 50,000 VND

X-Large
3D Tour

Card image cap
12,000VND/m2

>1000 m2

Bao gồm:
 • 1 năm hosting
 • Nhúng 3D tour vào website của bạn
 • Video 360 bên ngoài
 • Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality): Giúp người xem tương tác trực tiếp bằng việc sử dụng kính thực tế ảo
 • Lựa chọn che giấu hoặc hiển thị nhãn hiệu của công ty bạn
 • Slideshow Highlight: Lối tắt bằng hình ảnh giúp bạn dịch chuyển ngay đến vị trí tương ứng trong 3D tour
 • Video tổng quan
 • Mua thêm:
 • 10 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 700,000 VND
 • 25 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 1,500,000 VND
 • 50 ảnh HDR (ảnh chất lượng cao) với chỉ 2,500,000 VND
 • 10 nhãn thông tin vị trí trong 3D tour với chỉ 400,000 VND
 • 1 ảnh 360 với chỉ 50,000 VND

Bao gồm trong gói Vr360 3D Tour

Vr360 cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất được so sánh với các đối thủ cạnh tranh

Đã bao gồm
Slideshow Highlight
Đã bao gồm
Lối tắt bằng hình ảnh giúp bạn dịch chuyển ngay đến vị trí tương ứng trong 3D Tour.
Đã bao gồm
Công nghệ thực tế ảo
Đã bao gồm
Công nghệ thực tế ảo được bao gồm trong mọi 3D Tour. Nhiều công ty thu phí khoảng 400.000VND.
Đã bao gồm
1 Năm Hosting
Đã bao gồm
1 năm hosting miễn phí được bao gồm trong mọi 3D Tour. Nhiều công ty thu phí 1.000.000VND. Sau năm đầu , những năm tiếp theo phí như sau: 500,000VNĐ/năm/space.
Đã bao gồm
Video 360 bên ngoài
Đã bao gồm
Bao gồm video 360 phía trước và phía sau của tài sản, được thêm vào slideshow. Nhiều công ty thu phí thêm cho dịch vụ này.
Đã bao gồm
Lựa chọn che dấu hay hiển thị nhãn hiệu
Đã bao gồm
Bạn có thể lựa chọn che dấu hoặc hiển thị nhãn hiệu của công ty bạn.

Khoản mua thêm theo gói Vr360 3D Tour

Mua thêm
Hình ảnh HDR chất lượng cao
Mua thêm
Hình ảnh HDR chất lượng cao được chụp bởi máy ảnh chuyên nghiệp cho ra những bức ảnh chất lượng tốt hơn nhiều so với ảnh mà một số công ty cung cấp.
Mua thêm
Nhãn thông tin vị trí
Mua thêm
Bạn có thể thêm nhãn thông tin để lưu ý các tính năng cụ thể trong tài sản. Nhãn thông tin cũng có thể được thêm vào các liên kết tới video, PDF, hình ảnh, trang web và thậm chí cả các 3D Tour khác và hơn thể nữa.

Sản xuất video

Video Slide Show
Video Walkthrough

Bao gồm theo gói 3D Tour: 1,000,000 VNĐ/1 video

Không bao gồm theo gói 3D Tour: Liên hệ